Daňová evidence

 • kontrola prvotních dokladů po formální stránce
 • vyhotovení a zpracování účetních dokladů dodaných klientem (možno i po střediscích či zakázkách)
 • vedení peněžního deníku
 • vedení pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků, knihy cenin, knihy jízd
 • vedení skladové evidence
 • evidence majetku (zařazení, odpisy a vyřazení)
 • případné konzultace pro zaměstnance klienta, jestliže tito pořizují prvotní doklady
 • (vystavují faktury a vedou pokladnu)
 • sestavení výkazu cash flow, zpracování podkladů pro úvěr
 • vystavování daňových dokladů (faktur) dle podkladů dodaných klientem
 • zpracování podrobných sestav (dle požadavků klienta)
 • zpracování dokladových inventur (zůstatků)
 • zpracování měsíční, roční, mimořádné účetní závěrky v plném či zkráceném rozsahu
 • zpracování podkladů a daňových přiznání pro jednotlivé daně
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • zpracování veškerých účetních směrnic (nebo spolupráce při jejich tvorbě)
 • příprava podkladů k provedení fyzických inventur (majetku a zásob)
 • asistence při kontrolách na FÚ, OSSZ a ZP
 • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ, OSSZ a ZP
 • zpětné zpracování daňové evidence

Rychlý kontakt:

Ing. Petra Plachetková +420 774 255 964 ucetni@ucetnictviadaneonline.cz

Poslední novinka:

 • Spuštění nové prezentace 18.07.2013

  Vážení klienti a návštěvníci. Rádi Vám oznamujeme, že jsme 18. července 2013 spustili novou verzi webových stránek.

  Více »

Počet návštěv našich stránek:

0 0 0 9 1 4 8 1