Zpracování mezd

Personalistika

 • vedení evidence pracovníků
 • zpracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • zpracování dohod o hmotné odpovědnosti a dohod o společné hmotné odpovědnosti
 • zpracování mzdových výměrů
 • zpracování přihlášek a odhlášek organizace a zaměstnanců u FÚ, OSSZ A ZP
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • asistence při kontrolách na FÚ, OSSZ a ZP
 • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ, OSSZ a ZP

Mzdová agenda

 • zpracování mezd pro malé i velké organizace (výplatních lístků a hromadného příkazu k úhradě mezd)
 • zpracování odvodů z mezd, přehledů vyměřovacích základů, přehled o platbách pojistného a příkazů k úhradě odvodů pro FÚ, OSSZ A ZP)
 • zpracování výše pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a příkazu k úhradě pojistného
 • zpracování mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech
 • zpracování vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • zpracování mzdového předpisu (nebo spolupráce při jeho tvorbě)

Rychlý kontakt:

Ing. Petra Plachetková +420 774 255 964 ucetni@ucetnictviadaneonline.cz

Poslední novinka:

 • Spuštění nové prezentace 18.07.2013

  Vážení klienti a návštěvníci. Rádi Vám oznamujeme, že jsme 18. července 2013 spustili novou verzi webových stránek.

  Více »

Počet návštěv našich stránek:

0 0 0 9 1 4 7 4